Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ngãi

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Lần về Tỉ lệ
92 5 Lần 5.56%
01 4 Lần 4.44%
14 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
46 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đến 18/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
92 5 Lần Tăng 2
01 4 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 2
36 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 7 Tăng 1
60 6 Không tăng
05 5 Không tăng
54 5 Không tăng
70 5 Tăng 1
92 5 Tăng 1
08 4 Không tăng
11 4 Không tăng
14 4 Tăng 2
33 4 Không tăng
36 4 Giảm 1
93 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 12 Tăng 1
05 11 Giảm 1
33 11 Không tăng
72 11 Tăng 1
27 10 Không tăng
83 10 Tăng 1
94 10 Không tăng
36 9 Giảm 1
54 9 Giảm 1
60 9 Không tăng
73 9 Không tăng
78 9 Không tăng
89 9 Không tăng
91 9 Không tăng
06 8 Tăng 1
11 8 Giảm 1
20 8 Tăng 1
34 8 Không tăng
38 8 Không tăng
64 8 Không tăng
70 8 Tăng 1
92 8 Tăng 1
93 8 Tăng 1
96 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Tăng 3
0
Giảm 1 23 Lần
16 Lần Giảm 3
1
Giảm 1 22 Lần
13 Lần Giảm 4
2
Không tăng 18 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Tăng 2 19 Lần
16 Lần Tăng 2
4
Tăng 2 20 Lần
17 Lần Không tăng
5
Giảm 1 11 Lần
20 Lần Không tăng
6
Tăng 1 20 Lần
19 Lần Không tăng
7
Giảm 1 17 Lần
12 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 19 Lần
23 Lần Tăng 3
9
Không tăng 11 Lần