Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/12/2023

ĐB 018787
Nhất 30454
Nhì 49728
Ba 00641 56245
52465 17799 35559 43311
76824 35183 10971
Năm 8721
Sáu 9869 8197 0772
Bảy 380
Tám 64
Đầu
0
1 11
2 28, 24, 21
3
4 41, 45
5 54, 59
6 65, 69, 64
7 71, 72
8 87, 83, 80
9 99, 97
Đuôi
0 80
1 41, 11, 71, 21
2 72
3 83
4 54, 24, 64
5 45, 65
6
7 87, 97
8 28
9 99, 59, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/12/2023

ĐB 528610
Nhất 71185
Nhì 97494
Ba 93174 16177
47288 24039 36887 04978
13769 35852 24422
Năm 8094
Sáu 1580 8394 3819
Bảy 228
Tám 01
Đầu
0 01
1 10, 19
2 22, 28
3 39
4
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 85, 88, 87, 80
9 94, 94, 94
Đuôi
0 10, 80
1 01
2 52, 22
3
4 94, 74, 94, 94
5 85
6
7 77, 87
8 88, 78, 28
9 39, 69, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/11/2023

ĐB 815234
Nhất 51531
Nhì 78898
Ba 92713 65037
40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Năm 4196
Sáu 0498 2498 4182
Bảy 628
Tám 50
Đầu
0
1 13
2 28
3 34, 31, 37, 35, 36
4 42
5 58, 50
6 64
7 75, 72
8 82
9 98, 96, 98, 98
Đuôi
0 50
1 31
2 42, 72, 82
3 13
4 34, 64
5 75, 35
6 36, 96
7 37
8 98, 58, 98, 98, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/11/2023

ĐB 274561
Nhất 99453
Nhì 58878
Ba 71596 12498
00227 10534 61495 82208
29906 69989 90967
Năm 4323
Sáu 7706 8806 6191
Bảy 456
Tám 73
Đầu
0 08, 06, 06, 06
1
2 27, 23
3 34
4
5 53, 56
6 61, 67
7 78, 73
8 89
9 96, 98, 95, 91
Đuôi
0
1 61, 91
2
3 53, 23, 73
4 34
5 95
6 96, 06, 06, 06, 56
7 27, 67
8 78, 98, 08
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/11/2023

ĐB 296872
Nhất 70068
Nhì 84057
Ba 49227 56672
93887 15005 92911 48620
01787 36437 13173
Năm 2679
Sáu 1478 2611 7189
Bảy 540
Tám 71
Đầu
0 05
1 11, 11
2 27, 20
3 37
4 40
5 57
6 68
7 72, 72, 73, 79, 78, 71
8 87, 87, 89
9
Đuôi
0 20, 40
1 11, 11, 71
2 72, 72
3 73
4
5 05
6
7 57, 27, 87, 87, 37
8 68, 78
9 79, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/11/2023

ĐB 188544
Nhất 92566
Nhì 32142
Ba 40291 62873
05881 16773 17365 55296
62249 88615 66863
Năm 0590
Sáu 9967 7160 5779
Bảy 415
Tám 12
Đầu
0
1 15, 15, 12
2
3
4 44, 42, 49
5
6 66, 65, 63, 67, 60
7 73, 73, 79
8 81
9 91, 96, 90
Đuôi
0 90, 60
1 91, 81
2 42, 12
3 73, 73, 63
4 44
5 65, 15, 15
6 66, 96
7 67
8
9 49, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/10/2023

ĐB 202034
Nhất 97933
Nhì 98081
Ba 14664 70451
94438 72178 51675 99894
68095 22585 72980
Năm 5243
Sáu 3434 1480 1552
Bảy 295
Tám 75
Đầu
0
1
2
3 34, 33, 38, 34
4 43
5 51, 52
6 64
7 78, 75, 75
8 81, 85, 80, 80
9 94, 95, 95
Đuôi
0 80, 80
1 81, 51
2 52
3 33, 43
4 34, 64, 94, 34
5 75, 95, 85, 95, 75
6
7
8 38, 78
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/10/2023

ĐB 811076
Nhất 34248
Nhì 30175
Ba 21196 62787
24805 93292 24416 20975
47036 09958 05187
Năm 9754
Sáu 2651 2766 3140
Bảy 711
Tám 71
Đầu
0 05
1 16, 11
2
3 36
4 48, 40
5 58, 54, 51
6 66
7 76, 75, 75, 71
8 87, 87
9 96, 92
Đuôi
0 40
1 51, 11, 71
2 92
3
4 54
5 75, 05, 75
6 76, 96, 16, 36, 66
7 87, 87
8 48, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/10/2023

ĐB 665621
Nhất 93795
Nhì 75068
Ba 75065 55235
17357 89159 64904 87084
71984 84057 75477
Năm 7911
Sáu 2038 2741 3849
Bảy 413
Tám 86
Đầu
0 04
1 11, 13
2 21
3 35, 38
4 41, 49
5 57, 59, 57
6 68, 65
7 77
8 84, 84, 86
9 95
Đuôi
0
1 21, 11, 41
2
3 13
4 04, 84, 84
5 95, 65, 35
6 86
7 57, 57, 77
8 68, 38
9 59, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/10/2023

ĐB 607121
Nhất 13671
Nhì 43556
Ba 61480 53755
24256 25472 23358 68450
79514 77363 56782
Năm 8503
Sáu 3069 6648 4081
Bảy 818
Tám 09
Đầu
0 03, 09
1 14, 18
2 21
3
4 48
5 56, 55, 56, 58, 50
6 63, 69
7 71, 72
8 80, 82, 81
9
Đuôi
0 80, 50
1 21, 71, 81
2 72, 82
3 63, 03
4 14
5 55
6 56, 56
7
8 58, 48, 18
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/09/2023

ĐB 724308
Nhất 17334
Nhì 97562
Ba 12920 26543
11956 41539 31018 18191
09602 04760 38636
Năm 1171
Sáu 4704 0293 3529
Bảy 693
Tám 26
Đầu
0 08, 02, 04
1 18
2 20, 29, 26
3 34, 39, 36
4 43
5 56
6 62, 60
7 71
8
9 91, 93, 93
Đuôi
0 20, 60
1 91, 71
2 62, 02
3 43, 93, 93
4 34, 04
5
6 56, 36, 26
7
8 08, 18
9 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/09/2023

ĐB 310753
Nhất 60481
Nhì 74395
Ba 44403 22063
69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Năm 6434
Sáu 0883 1231 0501
Bảy 187
Tám 75
Đầu
0 03, 01
1
2 28
3 30, 34, 31
4
5 53
6 63
7 77, 74, 75
8 81, 83, 87
9 95, 93, 96, 97
Đuôi
0 30
1 81, 31, 01
2
3 53, 03, 63, 93, 83
4 74, 34
5 95, 75
6 96
7 77, 97, 87
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/09/2023

ĐB 284830
Nhất 50382
Nhì 41987
Ba 97045 57814
68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Năm 1539
Sáu 4518 7801 1495
Bảy 200
Tám 16
Đầu
0 07, 01, 00
1 14, 18, 16
2 26
3 30, 39
4 45
5
6 64, 67
7 75
8 82, 87, 80, 84
9 95
Đuôi
0 30, 80, 00
1 01
2 82
3
4 14, 64, 84
5 45, 75, 95
6 26, 16
7 87, 67, 07
8 18
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/09/2023

ĐB 060511
Nhất 67428
Nhì 63837
Ba 62323 28390
90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Năm 4530
Sáu 8112 6386 5812
Bảy 309
Tám 44
Đầu
0 09, 09
1 11, 19, 12, 12
2 28, 23
3 37, 39, 30
4 40, 44
5
6
7 79
8 85, 81, 86
9 90
Đuôi
0 90, 40, 30
1 11, 81
2 12, 12
3 23
4 44
5 85
6 86
7 37
8 28
9 19, 39, 79, 09, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/09/2023

ĐB 042652
Nhất 51712
Nhì 08686
Ba 90127 34341
62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Năm 8827
Sáu 9131 8264 7820
Bảy 854
Tám 51
Đầu
0
1 12
2 27, 27, 20
3 35, 36, 31
4 41, 47, 43
5 52, 54, 51
6 67, 64
7
8 86, 81
9 90
Đuôi
0 90, 20
1 41, 81, 31, 51
2 52, 12
3 43
4 64, 54
5 35
6 86, 36
7 27, 67, 47, 27
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/08/2023

ĐB 150551
Nhất 32126
Nhì 90026
Ba 20241 35896
63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Năm 8878
Sáu 4292 9852 9617
Bảy 360
Tám 45
Đầu
0 08
1 17
2 26, 26, 26, 26
3
4 41, 44, 45
5 51, 52
6 62, 60
7 78
8 80
9 96, 92, 92
Đuôi
0 80, 60
1 51, 41
2 62, 92, 92, 52
3
4 44
5 45
6 26, 26, 96, 26, 26
7 17
8 08, 78
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/08/2023

ĐB 382082
Nhất 44896
Nhì 16701
Ba 12725 89325
73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Năm 3742
Sáu 3813 2698 0352
Bảy 965
Tám 87
Đầu
0 01
1 18, 13
2 25, 25
3
4 46, 48, 42
5 52
6 65
7
8 82, 83, 87
9 96, 92, 98, 95, 98
Đuôi
0
1 01
2 82, 92, 42, 52
3 83, 13
4
5 25, 25, 95, 65
6 96, 46
7 87
8 98, 18, 48, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/08/2023

ĐB 798477
Nhất 87700
Nhì 59271
Ba 88997 76827
06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Năm 4122
Sáu 7234 2530 4796
Bảy 300
Tám 50
Đầu
0 00, 09, 00, 00
1
2 27, 22
3 31, 38, 34, 30
4
5 50
6
7 77, 71, 75, 71
8 84
9 97, 96
Đuôi
0 00, 00, 30, 00, 50
1 71, 31, 71
2 22
3
4 84, 34
5 75
6 96
7 77, 97, 27
8 38
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/08/2023

ĐB 454950
Nhất 60300
Nhì 91600
Ba 25016 86794
00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Năm 0522
Sáu 7858 7060 7327
Bảy 813
Tám 67
Đầu
0 00, 00, 06
1 16, 17, 10, 13
2 21, 22, 27
3
4
5 50, 53, 54, 58
6 60, 67
7
8
9 94, 99
Đuôi
0 50, 00, 00, 10, 60
1 21
2 22
3 53, 13
4 94, 54
5
6 16, 06
7 17, 27, 67
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/07/2023

ĐB 520873
Nhất 32153
Nhì 91545
Ba 20288 88587
60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Năm 4493
Sáu 2701 8357 8913
Bảy 163
Tám 72
Đầu
0 09, 01
1 15, 13
2 23
3 39
4 45
5 53, 57
6 69, 63
7 73, 72
8 88, 87, 87, 89
9 93
Đuôi
0
1 01
2 72
3 73, 53, 23, 93, 13, 63
4
5 45, 15
6
7 87, 87, 57
8 88
9 69, 09, 89, 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/07/2023

ĐB 009546
Nhất 73002
Nhì 26157
Ba 48271 78378
91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Năm 3320
Sáu 8026 7018 6762
Bảy 264
Tám 03
Đầu
0 02, 00, 03
1 18
2 20, 20, 26
3
4 46
5 57
6 68, 62, 64
7 71, 78, 78
8 88, 85
9 99
Đuôi
0 20, 00, 20
1 71
2 02, 62
3 03
4 64
5 85
6 46, 26
7 57
8 78, 88, 68, 78, 18
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/07/2023

ĐB 645825
Nhất 32863
Nhì 58252
Ba 71681 50447
76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Năm 1427
Sáu 7487 3278 0611
Bảy 730
Tám 46
Đầu
0 07, 08, 07
1 11
2 25, 20, 27
3 39, 30
4 47, 42, 46
5 52
6 63
7 78
8 81, 85, 87
9
Đuôi
0 20, 30
1 81, 11
2 52, 42
3 63
4
5 25, 85
6 46
7 47, 07, 07, 27, 87
8 08, 78
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/07/2023

ĐB 461667
Nhất 71906
Nhì 05621
Ba 21677 30287
10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Năm 0908
Sáu 2502 4410 1795
Bảy 540
Tám 95
Đầu
0 06, 00, 08, 02
1 13, 18, 10
2 21, 27
3 32
4 40
5
6 67, 67
7 77, 70
8 87
9 95, 95
Đuôi
0 00, 70, 10, 40
1 21
2 32, 02
3 13
4
5 95, 95
6 06
7 67, 77, 87, 27, 67
8 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/07/2023

ĐB 972105
Nhất 37895
Nhì 15240
Ba 81540 94292
35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Năm 2428
Sáu 0823 3593 9363
Bảy 990
Tám 43
Đầu
0 05, 04, 06
1
2 28, 23
3
4 40, 40, 44, 43
5
6 64, 62, 63
7 74, 78
8
9 95, 92, 93, 90
Đuôi
0 40, 40, 90
1
2 92, 62
3 23, 93, 63, 43
4 04, 74, 64, 44
5 05, 95
6 06
7
8 78, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/06/2023

ĐB 315384
Nhất 35250
Nhì 22394
Ba 35924 31814
29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Năm 7839
Sáu 9548 0968 9031
Bảy 971
Tám 71
Đầu
0
1 14
2 24, 25, 22, 26, 25
3 39, 31
4 46, 48
5 50
6 66, 68
7 73, 71, 71
8 84
9 94
Đuôi
0 50
1 31, 71, 71
2 22
3 73
4 84, 94, 24, 14
5 25, 25
6 26, 46, 66
7
8 48, 68
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/06/2023

ĐB 936881
Nhất 60204
Nhì 26419
Ba 20305 63077
41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Năm 3009
Sáu 7747 4600 8754
Bảy 150
Tám 92
Đầu
0 04, 05, 07, 01, 09, 00
1 19
2 29, 22
3
4 47
5 53, 54, 50
6
7 77, 74
8 81
9 98, 92
Đuôi
0 00, 50
1 81, 01
2 22, 92
3 53
4 04, 74, 54
5 05
6
7 77, 07, 47
8 98
9 19, 29, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/06/2023

ĐB 119802
Nhất 36181
Nhì 44647
Ba 38092 18697
64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Năm 4259
Sáu 3471 5283 2513
Bảy 179
Tám 49
Đầu
0 02, 01
1 13
2
3
4 47, 42, 48, 44, 49
5 59
6
7 77, 71, 79
8 81, 89, 83
9 92, 97, 90
Đuôi
0 90
1 81, 01, 71
2 02, 92, 42
3 83, 13
4 44
5
6
7 47, 97, 77
8 48
9 89, 59, 79, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/06/2023

ĐB 443635
Nhất 45518
Nhì 55125
Ba 22542 77701
63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Năm 2354
Sáu 9578 3118 2941
Bảy 617
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 18, 12, 18, 17
2 25
3 35, 36
4 42, 43, 42, 41
5 57, 54
6
7 76, 78
8
9 98
Đuôi
0
1 01, 41
2 42, 12, 42
3 43
4 54
5 35, 25
6 76, 36
7 57, 17
8 18, 98, 78, 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/05/2023

ĐB 646084
Nhất 11954
Nhì 95708
Ba 38138 31609
95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Năm 9422
Sáu 8741 8081 5381
Bảy 763
Tám 35
Đầu
0 08, 09, 00
1 11
2 28, 22
3 38, 35
4 47, 41
5 54
6 65, 69, 63
7
8 84, 89, 81, 81
9
Đuôi
0 00
1 11, 41, 81, 81
2 22
3 63
4 84, 54
5 65, 35
6
7 47
8 08, 38, 28
9 09, 89, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/05/2023

ĐB 632279
Nhất 38858
Nhì 22013
Ba 56167 31318
17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Năm 2573
Sáu 5576 7811 8493
Bảy 713
Tám 74
Đầu
0 09
1 13, 18, 10, 11, 13
2
3 38
4
5 58, 59
6 67
7 79, 71, 73, 76, 74
8 89
9 93, 93
Đuôi
0 10
1 71, 11
2
3 13, 93, 73, 93, 13
4 74
5
6 76
7 67
8 58, 18, 38
9 79, 59, 89, 09

Ngày nay, cá cược xổ số ngày càng được nhiều người chơi lựa chọn tham gia. Đây là một trong những cách thức để người chơi thử xem vận may của mình đến đâu đồng thời tìm ra được con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể làm tăng được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê lại Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày đầy đủ và chi tiết nhất để anh em dễ dàng quan sát. Hãy bớt chút thời gian cùng tìm hiểu những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thế nào là thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày?

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là bảng tổng hợp chi tiết, cụ thể và đầy đủ nhất kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XSKT Quảng Ngãi. Để thông qua bảng thống kê này sẽ giúp cho anh em có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn phù hợp với mình nhất, hoặc liệt kê được tỷ lệ xác suất các số sẽ rơi vào các giải.

Nói chung kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là một trong những bảng thống kê mà các cao thủ lô đề chuyên nghiệp thường sử dụng để chơi lô đề nhất. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn cho anh em thủ lô.

Lý do nên áp dụng cách thức thống kê xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là gì?

Kỹ thuật thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày này hiện được áp dụng rất rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành thì lại phổ biến hơn bao giờ hết. Phương thức thống kê này mang lại cho các cược thủ cực kỳ nhiều lợi ích, như:

Biết được con số may mắn của mình

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu tổng hợp về KQXS này có thể được sử dụng để hiểu và khám phá ra các số lô đẹp mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số đã được phân tích bởi các bậc cao thủ, anh em có thể đưa ra quyết định chuẩn xác hơn và vạch định được chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình, thay vì việc mặc định cho sự may rủi.

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

Ví dụ: Từ số liệu tổng hợp lại kết quả xổ số theo nhóm số, anh em có thể biết được nhóm số nào sẽ về nhiều nhất, cũng như tổng số lần con số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này nổ tiếp là bao nhiêu? Hoặc chúng ta cũng có thể tìm tòi xem một cặp số sẽ nổ bao nhiêu lần trong mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi chu kỳ hoặc là mỗi năm.

Sẽ tự tin đặt cược hơn khi tham gia chơi

Đánh lô đề không thể chỉ dựa vào sự may rủi nếu các bạn cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và kỹ thuật chơi cụ thể thì cơ hội dành chiến thắng hầu như là không có.

Chính vì vậy, cần vạch ra cách chơi cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất để mọi người có thể chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đầu tư, vào tiền.

Mốc thời gian nên sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày

Nhiều tay chơi có thể không biết rằng thời điểm mà chúng ta áp dụng số liệu thống kê cũng sẽ khiến độ chuẩn xác của kết quả dự báo bị sai lệch. Bởi vậy, anh em cũng nên theo dõi kết quả và thực hiện chúng theo những mốc thời gian sau để mang về kết quả như mình mong muốn:

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

 • Áp dụng bảng thống kê kết quả XSQNG 30 ngày khi các bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ chơi trong kỳ tiếp theo.
 • Ta thống kê xác suất xuất hiện của những cặp số lô có tỷ lệ về nhiều nhất để lựa chọn được cách chơi cụ thể.

Theo dõi thống kê kết quả XSQNG 30 ngày uy tín ở đâu?

Sử dụng bảng tổng hợp kết quả lô đề mang lại rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chuẩn xác về những con số cũng như thông tin mà chính chủ cần. Nó không chỉ giúp anh em nắm rõ được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê đó còn giúp chúng ta xét theo những cơ sở để đưa ra quyết định chính xác giúp tỷ lệ trúng thưởng của mình nâng cao hơn.

Ngày nay có rất nhiều trang web cung cấp thông tin thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chuẩn xác và nhanh nhất mỗi ngày. Trong đó, website của chúng tôi sẽ luôn là điểm đến lý tưởng và uy tín để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất. Nơi đây có những ưu thế nổi bật mà anh em không thể bỏ lỡ đó là:

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ, chuẩn xác và chính thống nhất để hỗ trợ mọi người soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm bên lề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho các tay chơi.
 • Bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày chi tiết, đầy đủ nhất nên sẽ hỗ trợ anh em dễ dàng có được số liệu mà không phải mất quá nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà anh em cần.

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

 • Thao tác sử dụng đơn giản, khả năng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày mà tại đây còn có đầy đủ những thông tin chi tiết khác về lô kép, lô khan và cả tỷ lệ xuất hiện của các con số.

Cách tra kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày

Để có thể cập nhật được các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNG 30 ngày nhanh chóng nhất, mời anh em làm theo hướng dẫn cụ thể phía dưới nhé:

 • Bước 1: Anh em vui lòng truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi: xosoquangngai.com
 • Bước 2: Khi xuất hiện màn hình trang chủ, tại thanh công cụ Menu bạn nhấp chuột vào chọn vào “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Tiếp theo chọn mục “Thống kê XSQNG 30 ngày”, ngay thời khắc đó kết quả về bảng thống kê XSQNG 30 ngày sẽ hiện ra đầy đủ để cho chúng ta tham khảo.

Các thuật ngữ thường gặp khi thống kê xổ số

Để nâng cao tỷ lệ soi cầu và dễ dàng tìm được con số may mắn, thích hợp nhất cho mình thì điều anh em cần đó là nắm chắc được các thuật ngữ liên quan sau:

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày – Kết quả XSQNG 30 ngày gần nhất

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để chỉ ra được các bộ số có tỷ lệ về theo tần suất, chúng thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số nổ thuộc giải nào vào ngày hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần nổ của cặp bộ số (2 số cuối của kết quả xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể ở một khung thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Thuật ngữ này chỉ bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất chi tiết nhất.
 • Gan cực đại: Đây là mốc thời gian lớn nhất mà các bộ số, cặp số,… không hề về trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ trong bài viết, mong rằng các bạn đã nhận về cho mình những thông tin bổ ích về kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và bắt gặp được nhiều vận may trong việc lựa chọn và tìm ra cho mình được cặp số cực đẹp để nâng tầm mức chiến thắng cho chính mình.