Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/05/2024

ĐB 995138
Nhất 02078
Nhì 33375
Ba 31787 70402
42129 24356 63247 18468
06036 16613 55754
Năm 9885
Sáu 2222 7260 4696
Bảy 391
Tám 05
Đầu
0 02, 05
1 13
2 29, 22
3 38, 36
4 47
5 56, 54
6 68, 60
7 78, 75
8 87, 85
9 96, 91
Đuôi
0 60
1 91
2 02, 22
3 13
4 54
5 75, 85, 05
6 56, 36, 96
7 87, 47
8 38, 78, 68
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/05/2024

ĐB 335201
Nhất 86364
Nhì 51996
Ba 53593 45642
30762 41336 13123 08472
55192 81660 90017
Năm 8108
Sáu 9065 3662 5288
Bảy 416
Tám 14
Đầu
0 01, 08
1 17, 16, 14
2 23
3 36
4 42
5
6 64, 62, 60, 65, 62
7 72
8 88
9 96, 93, 92
Đuôi
0 60
1 01
2 42, 62, 72, 92, 62
3 93, 23
4 64, 14
5 65
6 96, 36, 16
7 17
8 08, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/04/2024

ĐB 487281
Nhất 57970
Nhì 26212
Ba 10231 06997
70744 64946 89336 20001
88947 84105 33408
Năm 6501
Sáu 4879 9392 1211
Bảy 980
Tám 27
Đầu
0 01, 05, 08, 01
1 12, 11
2 27
3 31, 36
4 44, 46, 47
5
6
7 70, 79
8 81, 80
9 97, 92
Đuôi
0 70, 80
1 81, 31, 01, 01, 11
2 12, 92
3
4 44
5 05
6 46, 36
7 97, 47, 27
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/04/2024

ĐB 022733
Nhất 35946
Nhì 02873
Ba 47928 42735
95504 05196 06192 31570
94654 98251 26004
Năm 6833
Sáu 4834 7128 4367
Bảy 567
Tám 76
Đầu
0 04, 04
1
2 28, 28
3 33, 35, 33, 34
4 46
5 54, 51
6 67, 67
7 73, 70, 76
8
9 96, 92
Đuôi
0 70
1 51
2 92
3 33, 73, 33
4 04, 54, 04, 34
5 35
6 46, 96, 76
7 67, 67
8 28, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/04/2024

ĐB 091461
Nhất 45983
Nhì 68854
Ba 07050 77694
49290 29174 74093 00065
25649 76579 19559
Năm 7260
Sáu 9258 6818 3554
Bảy 543
Tám 33
Đầu
0
1 18
2
3 33
4 49, 43
5 54, 50, 59, 58, 54
6 61, 65, 60
7 74, 79
8 83
9 94, 90, 93
Đuôi
0 50, 90, 60
1 61
2
3 83, 93, 43, 33
4 54, 94, 74, 54
5 65
6
7
8 58, 18
9 49, 79, 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/04/2024

ĐB 181411
Nhất 61401
Nhì 15101
Ba 09805 53094
36960 72336 75873 07260
84750 17674 80805
Năm 2391
Sáu 0118 9356 0935
Bảy 321
Tám 38
Đầu
0 01, 01, 05, 05
1 11, 18
2 21
3 36, 35, 38
4
5 50, 56
6 60, 60
7 73, 74
8
9 94, 91
Đuôi
0 60, 60, 50
1 11, 01, 01, 91, 21
2
3 73
4 94, 74
5 05, 05, 35
6 36, 56
7
8 18, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/03/2024

ĐB 660752
Nhất 27290
Nhì 40721
Ba 78570 67408
50640 04974 82750 37466
38407 04054 59383
Năm 9758
Sáu 6860 5479 3111
Bảy 857
Tám 08
Đầu
0 08, 07, 08
1 11
2 21
3
4 40
5 52, 50, 54, 58, 57
6 66, 60
7 70, 74, 79
8 83
9 90
Đuôi
0 90, 70, 40, 50, 60
1 21, 11
2 52
3 83
4 74, 54
5
6 66
7 07, 57
8 08, 58, 08
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/03/2024

ĐB 805911
Nhất 51220
Nhì 80156
Ba 23791 92839
46948 63905 36577 57141
64440 56390 72249
Năm 6034
Sáu 3168 5867 3601
Bảy 593
Tám 30
Đầu
0 05, 01
1 11
2 20
3 39, 34, 30
4 48, 41, 40, 49
5 56
6 68, 67
7 77
8
9 91, 90, 93
Đuôi
0 20, 40, 90, 30
1 11, 91, 41, 01
2
3 93
4 34
5 05
6 56
7 77, 67
8 48, 68
9 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/03/2024

ĐB 483597
Nhất 76682
Nhì 60514
Ba 99906 92117
44038 76802 75927 39312
13921 90233 05007
Năm 4989
Sáu 1223 1668 6186
Bảy 170
Tám 03
Đầu
0 06, 02, 07, 03
1 14, 17, 12
2 27, 21, 23
3 38, 33
4
5
6 68
7 70
8 82, 89, 86
9 97
Đuôi
0 70
1 21
2 82, 02, 12
3 33, 23, 03
4 14
5
6 06, 86
7 97, 17, 27, 07
8 38, 68
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/03/2024

ĐB 695725
Nhất 19672
Nhì 30977
Ba 27289 29862
68312 86717 36336 71929
26620 28520 79410
Năm 7731
Sáu 3216 2621 2292
Bảy 143
Tám 18
Đầu
0
1 12, 17, 10, 16, 18
2 25, 29, 20, 20, 21
3 36, 31
4 43
5
6 62
7 72, 77
8 89
9 92
Đuôi
0 20, 20, 10
1 31, 21
2 72, 62, 12, 92
3 43
4
5 25
6 36, 16
7 77, 17
8 18
9 89, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/03/2024

ĐB 049669
Nhất 81455
Nhì 04352
Ba 49046 15194
07644 00463 60372 52340
02527 57237 68164
Năm 2764
Sáu 1856 5781 5708
Bảy 394
Tám 06
Đầu
0 08, 06
1
2 27
3 37
4 46, 44, 40
5 55, 52, 56
6 69, 63, 64, 64
7 72
8 81
9 94, 94
Đuôi
0 40
1 81
2 52, 72
3 63
4 94, 44, 64, 64, 94
5 55
6 46, 56, 06
7 27, 37
8 08
9 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/02/2024

ĐB 685811
Nhất 41327
Nhì 23984
Ba 52291 21907
21646 18175 05854 82982
46517 75379 79204
Năm 3276
Sáu 4582 0485 7876
Bảy 555
Tám 30
Đầu
0 07, 04
1 11, 17
2 27
3 30
4 46
5 54, 55
6
7 75, 79, 76, 76
8 84, 82, 82, 85
9 91
Đuôi
0 30
1 11, 91
2 82, 82
3
4 84, 54, 04
5 75, 85, 55
6 46, 76, 76
7 27, 07, 17
8
9 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/02/2024

ĐB 454548
Nhất 99093
Nhì 77794
Ba 66986 64467
58810 83101 43013 32170
92603 19549 78264
Năm 6185
Sáu 2884 1449 4505
Bảy 214
Tám 04
Đầu
0 01, 03, 05, 04
1 10, 13, 14
2
3
4 48, 49, 49
5
6 67, 64
7 70
8 86, 85, 84
9 93, 94
Đuôi
0 10, 70
1 01
2
3 93, 13, 03
4 94, 64, 84, 14, 04
5 85, 05
6 86
7 67
8 48
9 49, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/02/2024

ĐB 945339
Nhất 52988
Nhì 71170
Ba 92534 21047
36738 76753 03456 41105
92578 96707 16796
Năm 5233
Sáu 3834 5529 5173
Bảy 044
Tám 05
Đầu
0 05, 07, 05
1
2 29
3 39, 34, 38, 33, 34
4 47, 44
5 53, 56
6
7 70, 78, 73
8 88
9 96
Đuôi
0 70
1
2
3 53, 33, 73
4 34, 34, 44
5 05, 05
6 56, 96
7 47, 07
8 88, 38, 78
9 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/02/2024

ĐB 801841
Nhất 35015
Nhì 66317
Ba 32336 87907
68965 25191 03076 88336
69172 28661 97989
Năm 9471
Sáu 7972 8092 7893
Bảy 846
Tám 99
Đầu
0 07
1 15, 17
2
3 36, 36
4 41, 46
5
6 65, 61
7 76, 72, 71, 72
8 89
9 91, 92, 93, 99
Đuôi
0
1 41, 91, 61, 71
2 72, 72, 92
3 93
4
5 15, 65
6 36, 76, 36, 46
7 17, 07
8
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/01/2024

ĐB 327378
Nhất 37803
Nhì 89527
Ba 11588 00892
47194 33573 10689 27860
28390 29247 05169
Năm 7240
Sáu 7401 4166 5409
Bảy 455
Tám 22
Đầu
0 03, 01, 09
1
2 27, 22
3
4 47, 40
5 55
6 60, 69, 66
7 78, 73
8 88, 89
9 92, 94, 90
Đuôi
0 60, 90, 40
1 01
2 92, 22
3 03, 73
4 94
5 55
6 66
7 27, 47
8 78, 88
9 89, 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/01/2024

ĐB 875091
Nhất 94406
Nhì 07033
Ba 73720 82107
90454 02912 27004 15826
86231 94793 68936
Năm 4139
Sáu 5008 8289 4532
Bảy 130
Tám 16
Đầu
0 06, 07, 04, 08
1 12, 16
2 20, 26
3 33, 31, 36, 39, 32, 30
4
5 54
6
7
8 89
9 91, 93
Đuôi
0 20, 30
1 91, 31
2 12, 32
3 33, 93
4 54, 04
5
6 06, 26, 36, 16
7 07
8 08
9 39, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/01/2024

ĐB 821966
Nhất 83385
Nhì 02983
Ba 92220 70371
33783 13324 45825 71433
70683 36255 14542
Năm 3151
Sáu 7304 1083 2551
Bảy 201
Tám 50
Đầu
0 04, 01
1
2 20, 24, 25
3 33
4 42
5 55, 51, 51, 50
6 66
7 71
8 85, 83, 83, 83, 83
9
Đuôi
0 20, 50
1 71, 51, 51, 01
2 42
3 83, 83, 33, 83, 83
4 24, 04
5 85, 25, 55
6 66
7
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/01/2024

ĐB 024048
Nhất 21487
Nhì 55673
Ba 81059 89051
75893 75848 36256 64705
34583 38027 49681
Năm 2486
Sáu 6278 7871 6414
Bảy 186
Tám 03
Đầu
0 05, 03
1 14
2 27
3
4 48, 48
5 59, 51, 56
6
7 73, 78, 71
8 87, 83, 81, 86, 86
9 93
Đuôi
0
1 51, 81, 71
2
3 73, 93, 83, 03
4 14
5 05
6 56, 86, 86
7 87, 27
8 48, 48, 78
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/12/2023

ĐB 424362
Nhất 45427
Nhì 39619
Ba 38701 39498
02222 99987 26188 45104
87605 64033 34433
Năm 4638
Sáu 1870 3072 4402
Bảy 369
Tám 78
Đầu
0 01, 04, 05, 02
1 19
2 27, 22
3 33, 33, 38
4
5
6 62, 69
7 70, 72, 78
8 87, 88
9 98
Đuôi
0 70
1 01
2 62, 22, 72, 02
3 33, 33
4 04
5 05
6
7 27, 87
8 98, 88, 38, 78
9 19, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/12/2023

ĐB 396664
Nhất 80335
Nhì 13982
Ba 27233 61923
77520 29739 16827 63296
63709 93217 35881
Năm 1900
Sáu 2237 4689 2738
Bảy 052
Tám 52
Đầu
0 09, 00
1 17
2 23, 20, 27
3 35, 33, 39, 37, 38
4
5 52, 52
6 64
7
8 82, 81, 89
9 96
Đuôi
0 20, 00
1 81
2 82, 52, 52
3 33, 23
4 64
5 35
6 96
7 27, 17, 37
8 38
9 39, 09, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/12/2023

ĐB 933338
Nhất 07521
Nhì 20960
Ba 58980 24589
95883 24306 07618 56359
03474 97868 55819
Năm 1354
Sáu 7491 7102 6555
Bảy 318
Tám 84
Đầu
0 06, 02
1 18, 19, 18
2 21
3 38
4
5 59, 54, 55
6 60, 68
7 74
8 80, 89, 83, 84
9 91
Đuôi
0 60, 80
1 21, 91
2 02
3 83
4 74, 54, 84
5 55
6 06
7
8 38, 18, 68, 18
9 89, 59, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/12/2023

ĐB 018787
Nhất 30454
Nhì 49728
Ba 00641 56245
52465 17799 35559 43311
76824 35183 10971
Năm 8721
Sáu 9869 8197 0772
Bảy 380
Tám 64
Đầu
0
1 11
2 28, 24, 21
3
4 41, 45
5 54, 59
6 65, 69, 64
7 71, 72
8 87, 83, 80
9 99, 97
Đuôi
0 80
1 41, 11, 71, 21
2 72
3 83
4 54, 24, 64
5 45, 65
6
7 87, 97
8 28
9 99, 59, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/12/2023

ĐB 528610
Nhất 71185
Nhì 97494
Ba 93174 16177
47288 24039 36887 04978
13769 35852 24422
Năm 8094
Sáu 1580 8394 3819
Bảy 228
Tám 01
Đầu
0 01
1 10, 19
2 22, 28
3 39
4
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 85, 88, 87, 80
9 94, 94, 94
Đuôi
0 10, 80
1 01
2 52, 22
3
4 94, 74, 94, 94
5 85
6
7 77, 87
8 88, 78, 28
9 39, 69, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/11/2023

ĐB 815234
Nhất 51531
Nhì 78898
Ba 92713 65037
40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Năm 4196
Sáu 0498 2498 4182
Bảy 628
Tám 50
Đầu
0
1 13
2 28
3 34, 31, 37, 35, 36
4 42
5 58, 50
6 64
7 75, 72
8 82
9 98, 96, 98, 98
Đuôi
0 50
1 31
2 42, 72, 82
3 13
4 34, 64
5 75, 35
6 36, 96
7 37
8 98, 58, 98, 98, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 18/11/2023

ĐB 274561
Nhất 99453
Nhì 58878
Ba 71596 12498
00227 10534 61495 82208
29906 69989 90967
Năm 4323
Sáu 7706 8806 6191
Bảy 456
Tám 73
Đầu
0 08, 06, 06, 06
1
2 27, 23
3 34
4
5 53, 56
6 61, 67
7 78, 73
8 89
9 96, 98, 95, 91
Đuôi
0
1 61, 91
2
3 53, 23, 73
4 34
5 95
6 96, 06, 06, 06, 56
7 27, 67
8 78, 98, 08
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 11/11/2023

ĐB 296872
Nhất 70068
Nhì 84057
Ba 49227 56672
93887 15005 92911 48620
01787 36437 13173
Năm 2679
Sáu 1478 2611 7189
Bảy 540
Tám 71
Đầu
0 05
1 11, 11
2 27, 20
3 37
4 40
5 57
6 68
7 72, 72, 73, 79, 78, 71
8 87, 87, 89
9
Đuôi
0 20, 40
1 11, 11, 71
2 72, 72
3 73
4
5 05
6
7 57, 27, 87, 87, 37
8 68, 78
9 79, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 04/11/2023

ĐB 188544
Nhất 92566
Nhì 32142
Ba 40291 62873
05881 16773 17365 55296
62249 88615 66863
Năm 0590
Sáu 9967 7160 5779
Bảy 415
Tám 12
Đầu
0
1 15, 15, 12
2
3
4 44, 42, 49
5
6 66, 65, 63, 67, 60
7 73, 73, 79
8 81
9 91, 96, 90
Đuôi
0 90, 60
1 91, 81
2 42, 12
3 73, 73, 63
4 44
5 65, 15, 15
6 66, 96
7 67
8
9 49, 79

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 28/10/2023

ĐB 202034
Nhất 97933
Nhì 98081
Ba 14664 70451
94438 72178 51675 99894
68095 22585 72980
Năm 5243
Sáu 3434 1480 1552
Bảy 295
Tám 75
Đầu
0
1
2
3 34, 33, 38, 34
4 43
5 51, 52
6 64
7 78, 75, 75
8 81, 85, 80, 80
9 94, 95, 95
Đuôi
0 80, 80
1 81, 51
2 52
3 33, 43
4 34, 64, 94, 34
5 75, 95, 85, 95, 75
6
7
8 38, 78
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 21/10/2023

ĐB 811076
Nhất 34248
Nhì 30175
Ba 21196 62787
24805 93292 24416 20975
47036 09958 05187
Năm 9754
Sáu 2651 2766 3140
Bảy 711
Tám 71
Đầu
0 05
1 16, 11
2
3 36
4 48, 40
5 58, 54, 51
6 66
7 76, 75, 75, 71
8 87, 87
9 96, 92
Đuôi
0 40
1 51, 11, 71
2 92
3
4 54
5 75, 05, 75
6 76, 96, 16, 36, 66
7 87, 87
8 48, 58
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 14/10/2023

ĐB 665621
Nhất 93795
Nhì 75068
Ba 75065 55235
17357 89159 64904 87084
71984 84057 75477
Năm 7911
Sáu 2038 2741 3849
Bảy 413
Tám 86
Đầu
0 04
1 11, 13
2 21
3 35, 38
4 41, 49
5 57, 59, 57
6 68, 65
7 77
8 84, 84, 86
9 95
Đuôi
0
1 21, 11, 41
2
3 13
4 04, 84, 84
5 95, 65, 35
6 86
7 57, 57, 77
8 68, 38
9 59, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 07/10/2023

ĐB 607121
Nhất 13671
Nhì 43556
Ba 61480 53755
24256 25472 23358 68450
79514 77363 56782
Năm 8503
Sáu 3069 6648 4081
Bảy 818
Tám 09
Đầu
0 03, 09
1 14, 18
2 21
3
4 48
5 56, 55, 56, 58, 50
6 63, 69
7 71, 72
8 80, 82, 81
9
Đuôi
0 80, 50
1 21, 71, 81
2 72, 82
3 63, 03
4 14
5 55
6 56, 56
7
8 58, 48, 18
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 30/09/2023

ĐB 724308
Nhất 17334
Nhì 97562
Ba 12920 26543
11956 41539 31018 18191
09602 04760 38636
Năm 1171
Sáu 4704 0293 3529
Bảy 693
Tám 26
Đầu
0 08, 02, 04
1 18
2 20, 29, 26
3 34, 39, 36
4 43
5 56
6 62, 60
7 71
8
9 91, 93, 93
Đuôi
0 20, 60
1 91, 71
2 62, 02
3 43, 93, 93
4 34, 04
5
6 56, 36, 26
7
8 08, 18
9 39, 29

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 23/09/2023

ĐB 310753
Nhất 60481
Nhì 74395
Ba 44403 22063
69293 73728 14196 11077
07474 64630 35797
Năm 6434
Sáu 0883 1231 0501
Bảy 187
Tám 75
Đầu
0 03, 01
1
2 28
3 30, 34, 31
4
5 53
6 63
7 77, 74, 75
8 81, 83, 87
9 95, 93, 96, 97
Đuôi
0 30
1 81, 31, 01
2
3 53, 03, 63, 93, 83
4 74, 34
5 95, 75
6 96
7 77, 97, 87
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 16/09/2023

ĐB 284830
Nhất 50382
Nhì 41987
Ba 97045 57814
68126 02364 71580 38384
64167 18975 26707
Năm 1539
Sáu 4518 7801 1495
Bảy 200
Tám 16
Đầu
0 07, 01, 00
1 14, 18, 16
2 26
3 30, 39
4 45
5
6 64, 67
7 75
8 82, 87, 80, 84
9 95
Đuôi
0 30, 80, 00
1 01
2 82
3
4 14, 64, 84
5 45, 75, 95
6 26, 16
7 87, 67, 07
8 18
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 09/09/2023

ĐB 060511
Nhất 67428
Nhì 63837
Ba 62323 28390
90019 04240 69239 21379
34585 41281 30409
Năm 4530
Sáu 8112 6386 5812
Bảy 309
Tám 44
Đầu
0 09, 09
1 11, 19, 12, 12
2 28, 23
3 37, 39, 30
4 40, 44
5
6
7 79
8 85, 81, 86
9 90
Đuôi
0 90, 40, 30
1 11, 81
2 12, 12
3 23
4 44
5 85
6 86
7 37
8 28
9 19, 39, 79, 09, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 02/09/2023

ĐB 042652
Nhất 51712
Nhì 08686
Ba 90127 34341
62935 19267 62890 16947
56436 25043 73081
Năm 8827
Sáu 9131 8264 7820
Bảy 854
Tám 51
Đầu
0
1 12
2 27, 27, 20
3 35, 36, 31
4 41, 47, 43
5 52, 54, 51
6 67, 64
7
8 86, 81
9 90
Đuôi
0 90, 20
1 41, 81, 31, 51
2 52, 12
3 43
4 64, 54
5 35
6 86, 36
7 27, 67, 47, 27
8
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 26/08/2023

ĐB 150551
Nhất 32126
Nhì 90026
Ba 20241 35896
63026 99380 93962 00508
27926 98844 78292
Năm 8878
Sáu 4292 9852 9617
Bảy 360
Tám 45
Đầu
0 08
1 17
2 26, 26, 26, 26
3
4 41, 44, 45
5 51, 52
6 62, 60
7 78
8 80
9 96, 92, 92
Đuôi
0 80, 60
1 51, 41
2 62, 92, 92, 52
3
4 44
5 45
6 26, 26, 96, 26, 26
7 17
8 08, 78
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 19/08/2023

ĐB 382082
Nhất 44896
Nhì 16701
Ba 12725 89325
73092 05598 86918 88546
50195 63748 03883
Năm 3742
Sáu 3813 2698 0352
Bảy 965
Tám 87
Đầu
0 01
1 18, 13
2 25, 25
3
4 46, 48, 42
5 52
6 65
7
8 82, 83, 87
9 96, 92, 98, 95, 98
Đuôi
0
1 01
2 82, 92, 42, 52
3 83, 13
4
5 25, 25, 95, 65
6 96, 46
7 87
8 98, 18, 48, 98
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 12/08/2023

ĐB 798477
Nhất 87700
Nhì 59271
Ba 88997 76827
06331 32775 99809 96638
89584 89071 47200
Năm 4122
Sáu 7234 2530 4796
Bảy 300
Tám 50
Đầu
0 00, 09, 00, 00
1
2 27, 22
3 31, 38, 34, 30
4
5 50
6
7 77, 71, 75, 71
8 84
9 97, 96
Đuôi
0 00, 00, 30, 00, 50
1 71, 31, 71
2 22
3
4 84, 34
5 75
6 96
7 77, 97, 27
8 38
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 05/08/2023

ĐB 454950
Nhất 60300
Nhì 91600
Ba 25016 86794
00853 39699 72206 73017
62854 79210 46921
Năm 0522
Sáu 7858 7060 7327
Bảy 813
Tám 67
Đầu
0 00, 00, 06
1 16, 17, 10, 13
2 21, 22, 27
3
4
5 50, 53, 54, 58
6 60, 67
7
8
9 94, 99
Đuôi
0 50, 00, 00, 10, 60
1 21
2 22
3 53, 13
4 94, 54
5
6 16, 06
7 17, 27, 67
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/07/2023

ĐB 520873
Nhất 32153
Nhì 91545
Ba 20288 88587
60687 82369 80509 04615
77289 37023 17339
Năm 4493
Sáu 2701 8357 8913
Bảy 163
Tám 72
Đầu
0 09, 01
1 15, 13
2 23
3 39
4 45
5 53, 57
6 69, 63
7 73, 72
8 88, 87, 87, 89
9 93
Đuôi
0
1 01
2 72
3 73, 53, 23, 93, 13, 63
4
5 45, 15
6
7 87, 87, 57
8 88
9 69, 09, 89, 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/07/2023

ĐB 009546
Nhất 73002
Nhì 26157
Ba 48271 78378
91920 98188 57700 93768
58585 17999 28378
Năm 3320
Sáu 8026 7018 6762
Bảy 264
Tám 03
Đầu
0 02, 00, 03
1 18
2 20, 20, 26
3
4 46
5 57
6 68, 62, 64
7 71, 78, 78
8 88, 85
9 99
Đuôi
0 20, 00, 20
1 71
2 02, 62
3 03
4 64
5 85
6 46, 26
7 57
8 78, 88, 68, 78, 18
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/07/2023

ĐB 645825
Nhất 32863
Nhì 58252
Ba 71681 50447
76907 12308 50585 60842
54439 51620 50007
Năm 1427
Sáu 7487 3278 0611
Bảy 730
Tám 46
Đầu
0 07, 08, 07
1 11
2 25, 20, 27
3 39, 30
4 47, 42, 46
5 52
6 63
7 78
8 81, 85, 87
9
Đuôi
0 20, 30
1 81, 11
2 52, 42
3 63
4
5 25, 85
6 46
7 47, 07, 07, 27, 87
8 08, 78
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/07/2023

ĐB 461667
Nhất 71906
Nhì 05621
Ba 21677 30287
10627 80432 25713 59718
73867 13900 09870
Năm 0908
Sáu 2502 4410 1795
Bảy 540
Tám 95
Đầu
0 06, 00, 08, 02
1 13, 18, 10
2 21, 27
3 32
4 40
5
6 67, 67
7 77, 70
8 87
9 95, 95
Đuôi
0 00, 70, 10, 40
1 21
2 32, 02
3 13
4
5 95, 95
6 06
7 67, 77, 87, 27, 67
8 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/07/2023

ĐB 972105
Nhất 37895
Nhì 15240
Ba 81540 94292
35404 01674 18106 86178
04664 66362 27444
Năm 2428
Sáu 0823 3593 9363
Bảy 990
Tám 43
Đầu
0 05, 04, 06
1
2 28, 23
3
4 40, 40, 44, 43
5
6 64, 62, 63
7 74, 78
8
9 95, 92, 93, 90
Đuôi
0 40, 40, 90
1
2 92, 62
3 23, 93, 63, 43
4 04, 74, 64, 44
5 05, 95
6 06
7
8 78, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 24/06/2023

ĐB 315384
Nhất 35250
Nhì 22394
Ba 35924 31814
29473 06725 48022 44926
18525 36846 92466
Năm 7839
Sáu 9548 0968 9031
Bảy 971
Tám 71
Đầu
0
1 14
2 24, 25, 22, 26, 25
3 39, 31
4 46, 48
5 50
6 66, 68
7 73, 71, 71
8 84
9 94
Đuôi
0 50
1 31, 71, 71
2 22
3 73
4 84, 94, 24, 14
5 25, 25
6 26, 46, 66
7
8 48, 68
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 17/06/2023

ĐB 936881
Nhất 60204
Nhì 26419
Ba 20305 63077
41007 69829 48953 04601
42374 46298 52022
Năm 3009
Sáu 7747 4600 8754
Bảy 150
Tám 92
Đầu
0 04, 05, 07, 01, 09, 00
1 19
2 29, 22
3
4 47
5 53, 54, 50
6
7 77, 74
8 81
9 98, 92
Đuôi
0 00, 50
1 81, 01
2 22, 92
3 53
4 04, 74, 54
5 05
6
7 77, 07, 47
8 98
9 19, 29, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 10/06/2023

ĐB 119802
Nhất 36181
Nhì 44647
Ba 38092 18697
64342 76077 14648 20301
09444 38989 55090
Năm 4259
Sáu 3471 5283 2513
Bảy 179
Tám 49
Đầu
0 02, 01
1 13
2
3
4 47, 42, 48, 44, 49
5 59
6
7 77, 71, 79
8 81, 89, 83
9 92, 97, 90
Đuôi
0 90
1 81, 01, 71
2 02, 92, 42
3 83, 13
4 44
5
6
7 47, 97, 77
8 48
9 89, 59, 79, 49

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 03/06/2023

ĐB 443635
Nhất 45518
Nhì 55125
Ba 22542 77701
63676 58243 22957 73936
73212 53298 16042
Năm 2354
Sáu 9578 3118 2941
Bảy 617
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 18, 12, 18, 17
2 25
3 35, 36
4 42, 43, 42, 41
5 57, 54
6
7 76, 78
8
9 98
Đuôi
0
1 01, 41
2 42, 12, 42
3 43
4 54
5 35, 25
6 76, 36
7 57, 17
8 18, 98, 78, 18, 08
9

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 27/05/2023

ĐB 646084
Nhất 11954
Nhì 95708
Ba 38138 31609
95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Năm 9422
Sáu 8741 8081 5381
Bảy 763
Tám 35
Đầu
0 08, 09, 00
1 11
2 28, 22
3 38, 35
4 47, 41
5 54
6 65, 69, 63
7
8 84, 89, 81, 81
9
Đuôi
0 00
1 11, 41, 81, 81
2 22
3 63
4 84, 54
5 65, 35
6
7 47
8 08, 38, 28
9 09, 89, 69

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 20/05/2023

ĐB 632279
Nhất 38858
Nhì 22013
Ba 56167 31318
17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Năm 2573
Sáu 5576 7811 8493
Bảy 713
Tám 74
Đầu
0 09
1 13, 18, 10, 11, 13
2
3 38
4
5 58, 59
6 67
7 79, 71, 73, 76, 74
8 89
9 93, 93
Đuôi
0 10
1 71, 11
2
3 13, 93, 73, 93, 13
4 74
5
6 76
7 67
8 58, 18, 38
9 79, 59, 89, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 13/05/2023

ĐB 767453
Nhất 30487
Nhì 74780
Ba 38785 33230
84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Năm 5305
Sáu 0941 5293 1634
Bảy 998
Tám 19
Đầu
0 05
1 19
2 20
3 30, 34
4 49, 41
5 53
6 62
7 70, 70
8 87, 80, 85, 80
9 97, 93, 98
Đuôi
0 80, 30, 20, 70, 70, 80
1 41
2 62
3 53, 93
4 34
5 85, 05
6
7 87, 97
8 98
9 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 06/05/2023

ĐB 231333
Nhất 89549
Nhì 56321
Ba 69223 94479
71955 32807 55191 32520
91180 60052 08407
Năm 0689
Sáu 1494 7603 9137
Bảy 645
Tám 12
Đầu
0 07, 07, 03
1 12
2 21, 23, 20
3 33, 37
4 49, 45
5 55, 52
6
7 79
8 80, 89
9 91, 94
Đuôi
0 20, 80
1 21, 91
2 52, 12
3 33, 23, 03
4 94
5 55, 45
6
7 07, 07, 37
8
9 49, 79, 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 29/04/2023

ĐB 662940
Nhất 26725
Nhì 67134
Ba 75885 86434
27915 14058 72177 84301
07784 43233 86128
Năm 5697
Sáu 0850 7089 1823
Bảy 667
Tám 93
Đầu
0 01
1 15
2 25, 28, 23
3 34, 34, 33
4 40
5 58, 50
6 67
7 77
8 85, 84, 89
9 97, 93
Đuôi
0 40, 50
1 01
2
3 33, 23, 93
4 34, 34, 84
5 25, 85, 15
6
7 77, 97, 67
8 58, 28
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 22/04/2023

ĐB 008923
Nhất 73295
Nhì 13152
Ba 10728 64376
36924 57165 81238 16620
65848 36202 43982
Năm 5647
Sáu 2225 8073 4777
Bảy 870
Tám 09
Đầu
0 02, 09
1
2 23, 28, 24, 20, 25
3 38
4 48, 47
5 52
6 65
7 76, 73, 77, 70
8 82
9 95
Đuôi
0 20, 70
1
2 52, 02, 82
3 23, 73
4 24
5 95, 65, 25
6 76
7 47, 77
8 28, 38, 48
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 15/04/2023

ĐB 287428
Nhất 99009
Nhì 38109
Ba 56233 07927
72219 48425 54687 85708
81597 96244 45175
Năm 9334
Sáu 6023 9402 2904
Bảy 371
Tám 09
Đầu
0 09, 09, 08, 02, 04, 09
1 19
2 28, 27, 25, 23
3 33, 34
4 44
5
6
7 75, 71
8 87
9 97
Đuôi
0
1 71
2 02
3 33, 23
4 44, 34, 04
5 25, 75
6
7 27, 87, 97
8 28, 08
9 09, 09, 19, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 08/04/2023

ĐB 610558
Nhất 48714
Nhì 81233
Ba 76267 36018
99541 14428 99678 99927
81809 38689 82919
Năm 9408
Sáu 0883 4887 9735
Bảy 313
Tám 01
Đầu
0 09, 08, 01
1 14, 18, 19, 13
2 28, 27
3 33, 35
4 41
5 58
6 67
7 78
8 89, 83, 87
9
Đuôi
0
1 41, 01
2
3 33, 83, 13
4 14
5 35
6
7 67, 27, 87
8 58, 18, 28, 78, 08
9 09, 89, 19

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 01/04/2023

ĐB 397062
Nhất 12699
Nhì 62574
Ba 63145 22432
12519 60214 10982 53389
80362 44070 44639
Năm 2278
Sáu 8477 9809 2804
Bảy 105
Tám 24
Đầu
0 09, 04, 05
1 19, 14
2 24
3 32, 39
4 45
5
6 62, 62
7 74, 70, 78, 77
8 82, 89
9 99
Đuôi
0 70
1
2 62, 32, 82, 62
3
4 74, 14, 04, 24
5 45, 05
6
7 77
8 78
9 99, 19, 89, 39, 09

Kết quả sổ xố Quảng Ngãi - 25/03/2023

ĐB 962996
Nhất 84282
Nhì 45598
Ba 72314 83036
80259 19826 31935 01785
02746 09800 05006
Năm 9959
Sáu 2643 7650 9142
Bảy 317
Tám 85
Đầu
0 00, 06
1 14, 17
2 26
3 36, 35
4 46, 43, 42
5 59, 59, 50
6
7
8 82, 85, 85
9 96, 98
Đuôi
0 00, 50
1
2 82, 42
3 43
4 14
5 35, 85, 85
6 96, 36, 26, 46, 06
7 17
8 98
9 59, 59

Ngày nay, cá cược xổ số ngày càng được nhiều người chơi lựa chọn tham gia. Đây là một trong những cách thức để người chơi thử xem vận may của mình đến đâu đồng thời tìm ra được con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể làm tăng được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê lại Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày đầy đủ và chi tiết nhất để anh em dễ dàng quan sát. Hãy bớt chút thời gian cùng tìm hiểu những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thế nào là thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày?

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là bảng tổng hợp chi tiết, cụ thể và đầy đủ nhất kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XSKT Quảng Ngãi. Để thông qua bảng thống kê này sẽ giúp cho anh em có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn phù hợp với mình nhất, hoặc liệt kê được tỷ lệ xác suất các số sẽ rơi vào các giải.

Nói chung kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là một trong những bảng thống kê mà các cao thủ lô đề chuyên nghiệp thường sử dụng để chơi lô đề nhất. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn cho anh em thủ lô.

Lý do nên áp dụng cách thức thống kê xổ số Quảng Ngãi 60 ngày là gì?

Kỹ thuật thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày này hiện được áp dụng rất rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành thì lại phổ biến hơn bao giờ hết. Phương thức thống kê này mang lại cho các cược thủ cực kỳ nhiều lợi ích, như:

Biết được con số may mắn của mình

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu tổng hợp về KQXS này có thể được sử dụng để hiểu và khám phá ra các số lô đẹp mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số đã được phân tích bởi các bậc cao thủ, anh em có thể đưa ra quyết định chuẩn xác hơn và vạch định được chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình, thay vì việc mặc định cho sự may rủi.

Ví dụ: Từ số liệu tổng hợp lại kết quả xổ số theo nhóm số, anh em có thể biết được nhóm số nào sẽ về nhiều nhất, cũng như tổng số lần con số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này nổ tiếp là bao nhiêu? Hoặc chúng ta cũng có thể tìm tòi xem một cặp số sẽ nổ bao nhiêu lần trong mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi chu kỳ hoặc là mỗi năm.

Sẽ tự tin đặt cược hơn khi tham gia chơi

Đánh lô đề không thể chỉ dựa vào sự may rủi nếu các bạn cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và kỹ thuật chơi cụ thể thì cơ hội dành chiến thắng hầu như là không có.

Chính vì vậy, cần vạch ra cách chơi cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất để mọi người có thể chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đầu tư, vào tiền.

Mốc thời gian nên sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

Nhiều tay chơi có thể không biết rằng thời điểm mà chúng ta áp dụng số liệu thống kê cũng sẽ khiến độ chuẩn xác của kết quả dự báo bị sai lệch. Bởi vậy, anh em cũng nên theo dõi kết quả và thực hiện chúng theo những mốc thời gian sau để mang về kết quả như mình mong muốn:

 • Áp dụng bảng thống kê kết quả XSQNG 60 ngày khi các bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ chơi trong kỳ tiếp theo.
 • Ta thống kê xác suất xuất hiện của những cặp số lô có tỷ lệ về nhiều nhất để lựa chọn được cách chơi cụ thể.

Theo dõi thống kê kết quả XSQNG 60 ngày uy tín ở đâu?

Sử dụng bảng tổng hợp kết quả lô đề mang lại rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chuẩn xác về những con số cũng như thông tin mà chính chủ cần. Nó không chỉ giúp anh em nắm rõ được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê đó còn giúp chúng ta xét theo những cơ sở để đưa ra quyết định chính xác giúp tỷ lệ trúng thưởng của mình nâng cao hơn.

Ngày nay có rất nhiều trang web cung cấp thông tin thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chuẩn xác và nhanh nhất mỗi ngày. Trong đó, website của chúng tôi sẽ luôn là điểm đến lý tưởng và uy tín để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày gần nhất. Nơi đây có những ưu thế nổi bật mà anh em không thể bỏ lỡ đó là:

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ, chuẩn xác và chính thống nhất để hỗ trợ mọi người soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm bên lề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho các tay chơi.
 • Bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày chi tiết, đầy đủ nhất nên sẽ hỗ trợ anh em dễ dàng có được số liệu mà không phải mất quá nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà anh em cần.
 • Thao tác sử dụng đơn giản, khả năng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng và chuẩn xác nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày mà tại đây còn có đầy đủ những thông tin chi tiết khác về lô kép, lô khan và cả tỷ lệ xuất hiện của các con số.

Cách tra kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày

Để có thể cập nhật được các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQNG 60 ngày nhanh chóng nhất, mời anh em làm theo hướng dẫn cụ thể phía dưới nhé:

 • Bước 1: Anh em vui lòng truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi: xosoquangngai.com
 • Bước 2: Khi xuất hiện màn hình trang chủ, tại thanh công cụ Menu bạn nhấp chuột vào chọn vào “Sổ kết quả”.

Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày – Kết quả XSQNG 60 ngày gần nhất

 • Bước 3: Tiếp theo chọn mục “Thống kê XSQNG 60 ngày”, ngay thời khắc đó kết quả về bảng thống kê XSQNG 60 ngày sẽ hiện ra đầy đủ để cho chúng ta tham khảo.

Các thuật ngữ thường gặp khi thống kê xổ số

Để nâng cao tỷ lệ soi cầu và dễ dàng tìm được con số may mắn, thích hợp nhất cho mình thì điều anh em cần đó là nắm chắc được các thuật ngữ liên quan sau:

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để chỉ ra được các bộ số có tỷ lệ về theo tần suất, chúng thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số nổ thuộc giải nào vào ngày hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần nổ của cặp bộ số (2 số cuối của kết quả xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể ở một khung thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Thuật ngữ này chỉ bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất chi tiết nhất.
 • Gan cực đại: Đây là mốc thời gian lớn nhất mà các bộ số, cặp số,… không hề về trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ trong bài viết, mong rằng các bạn đã nhận về cho mình những thông tin bổ ích về kết quả xổ số Quảng Ngãi 60 ngày. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và bắt gặp được nhiều vận may trong việc lựa chọn và tìm ra cho mình được cặp số cực đẹp để nâng tầm mức chiến thắng cho chính mình.